OK

سانترال پاناسونیک شرکت تهران ارتباطسانترال پاناسونیک مدل KX-TDA100

-دارای حداکثر 96 پورت (جمع داخلی و شهری) بدون در نظر گرفتن کارت MEC
- امکان حداکثر 64 خط شهری قابل افزایش تا 120 کانال با PRI 30 x 4
- امکان 64 خط داخلی قابل افزایش تا 160 داخلی با کارت MEC


نکنه مهم : تعداد خط شهری و داخلی بسته به نوع کارتهای استفاده شده در سیستم تغییرات فراوانی میکند.

 KX-FA84
تماس با فروشگاه شرکت تهران ارتباط 33997041
33997065
33928990
سفارش محصول

سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA620

-شلف (کابین) اضافه برای دستگاه TDA600 که حداکثر 3 کابین بیشتر به TDA600 نمیتوان اضافه کرد.KX-TDA620
تماس با فروشگاه شرکت تهران ارتباط 33997041
33997065
33928990
سفارش محصول

سانترال پاناسونیک مدلKX-TDA100D

- دارای حداکثر 180 پورت (جمع داخلی و شهری)
امکان حداکثر 112 خط شهری قابل افزایش تا 120 کانال با PRI 30 x 4
- امکان حداکثر 176 خط داخلی
- (این دستگاه تلفنهای هایبرید را پشتیبانی نمیکند، از جمله تلفن KX-T7730,.. )
نکنه مهم : تعداد خط شهری و داخلی بسته به نوع کارتهای استفاده شده در سیستم تغییرات فراوانی میکند.

KX-TDA100D
تماس با فروشگاه شرکت تهران ارتباط 33997041
33997065
33928990
سفارش محصول

سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA200

-دارای حداکثر 160 پورت (جمع داخلی و شهری) بدون در نظر گرفتن کارت MEC
- امکان حداکثر 128 خط شهری
- امکان حداکثر 128 خط داخلی قابل افزایش تا 256 داخلی با کارت MEC

 

نکنه مهم : تعداد خط شهری و داخلی بسته به نوع کارتهای استفاده شده در سیستم تغییرات فراوانی میکند.

KX-TDA200
تماس با فروشگاه شرکت تهران ارتباط 33997041
33997065
33928990
سفارش محصول

سانترال پاناسونیک مدلKX-TDA600

- دارای حداکثر 1024 پورت (جمع داخلی و شهری)
- امکان حداکثر 640 خط شهری
- امکان حداکثر 640 خط داخلی تا 1120 داخلی با استفاده از DXDPنکنه مهم : تعداد خط شهری و داخلی بسته به نوع کارتهای استفاده شده در سیستم تغییرات فراوانی میکند.

KX-TDA600
تماس با فروشگاه شرکت تهران ارتباط 33997041
33997065
33928990
سفارش محصول

دستگاه مرکز تلفن پاناسونیک مدل KX-TDA100DBA

-دارای ظرفیت اولیه ۸ خط شهری ،۲۴ داخلی آنالوگ ، کارت آپشن و دیزا ۲ کانال و ۴ خط داخلی دیجیتال روی دستگاه سانترال
-حداکثر ظرفیت ۱۱۲ پورت برای خطوط شهری
-حداکثر ظرفیت ۱۶۸ پورت برای خطوط داخلی آنالوگ -حداکثر ظرفیت ۲۲۴ پورت برای خطوط داخلی دیجیتال(DXDP)
-دارای درگاه USB جهت اتصال به کامپیوتر و مجهز به ترمینال
-سازگاری با سیستم پردازش صدا Voice Processor
-ویژگی تلفن اینترنتی VOIP
-پشتیبانی از خطوط ویژه و شماره های ۴ یا ۵ رقمی (PRI)
-تجهیزات بیسیم Multi Cell برای برقراری ارتباط تلفنی سیار(Dect)برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد امکانات ،کارت ها، لوازم و تلفن های مربوط با ما تماس بگیرید


KX-TDA100DBA
تماس با فروشگاه شرکت تهران ارتباط 33997041 33997065
33928990
سفارش محصول

دستگاه مرکز تلفن سانترال مدل KX-TDA100DBP

-دارای ظرفیت اولیه ۸ خط شهری ،۲۴ داخلی آنالوگ و ۴ خط داخلی دیجیتال روی دستگاه سانترال
-حداکثر ظرفیت ۱۱۲ پورت برای خطوط شهری
-حداکثر ظرفیت ۱۶۸ پورت برای خطوط داخلی آنالوگ
-حداکثر ظرفیت ۲۲۴ پورت برای خطوط داخلی دیجیتال(DXDP)
-دارای درگاه USB جهت اتصال به کامپیوتر و مجهز به ترمینال
-سازگاری با سیستم پردازش صدا Voice Processor
-ویژگی تلفن اینترنتی VOIP
-پشتیبانی از خطوط ویژه و شماره های ۴ یا ۵ رقمی (PRI)
-تجهیزات بیسیم Multi Cell برای برقراری ارتباط تلفنی سیار(Dect)برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد امکانات ،کارت ها، لوازم و تلفن های مربوط با ما تماس بگیرید


KX-TDA100DBP
تماس با فروشگاه شرکت تهران ارتباط 33997041
33997065
33928990
سفارش محصول

سانترال پاناسونیک مدلKX-TDE100

- امکان حداکثر 128 ترانک شهری (مجموع آنالوگ، هایبرید، دیجیتال IP)
- امکان 160 خط داخلی (مجموع آنالوگ، دیجیتال -z IP)نکنه مهم : تعداد خط شهری و داخلی بسته به نوع کارتهای استفاده شده در سیستم تغییرات فراوانی میکند.

KX-TDE100
تماس با فروشگاه شرکت تهران ارتباط 33997041
33997065
33928990
سفارش محصول

سانترال پاناسونیک مدلKX-TDE200

- امکان حداکثر 128 ترانک شهری (مجموع آنالوگ، هایبرید، دیجیتال IP)
- امکان 256 خط داخلی (مجموع آنالوگ، دیجیتال IP)نکنه مهم : تعداد خط شهری و داخلی بسته به نوع کارتهای استفاده شده در سیستم تغییرات فراوانی میکند.

KX-TDE200
تماس با فروشگاه شرکت تهران ارتباط 33997041
33997065
33928990
سفارش محصول

سانترال پاناسونیک مدلKX-TDE600

- امکان حداکثر 640 ترانک شهری (مجموع آنالوگ، هایبرید، دیجیتال IP)
- امکان 1152 خط داخلی (مجموع آنالوگ، دیجیتال - IP)

 

نکنه مهم : تعداد خط شهری و داخلی بسته به نوع کارتهای استفاده شده در سیستم تغییرات فراوانی میکند.

KX-TDE600
تماس با فروشگاه شرکت تهران ارتباط 33997041
33997065
33928990
سفارش محصول

کارتریج تونر فکس پاناسونیک مدلKX-TDE620

- شلف (کابین) اضافه برای دستگاه TDE600 که حداکثر 3 کابین بیشتر به TDE600 نمیتوان اضافه کرد.


 

نکنه مهم : تعداد خط شهری و داخلی بسته به نوع کارتهای استفاده شده در سیستم تغییرات فراوانی میکند.KX-TDE620
تماس با فروشگاه شرکت تهران ارتباط 33997041
33997065
33928990
سفارش محصول

سانترال پاناسونیک مدل KX-NCP1000

-حداکثر 96 خط شهری
-حداکثر 108 خط داخلی


 


 KX-NCP1000
تماس با فروشگاه شرکت تهران ارتباط 33997041
33997065
33928990
سفارش محصول

سانترال پاناسونیک مدل KX-NCP500

-حداکثر 72 خط شهری
-حداکثر 68 خط داخلی


 


 KX-NCP500
تماس با فروشگاه شرکت تهران ارتباط 33997041
33997065
33928990
سفارش محصول

دستگاه سانترال تمام IP مدل KX-NS1000

-راهکار VOIP -رک مونت ۱۹ اینچی
-پایه ریزی شده بر اساس پرتوکل SIP
-دو پورت خط شهری قابل افزایش با خطوط PRI – E1
-قابلیت افزایش تا ۸۰۰۰ کاربر
-تلفن گویا مرکز تماس برای راهنمایی مشتریان
-بسیار قابل انعطاف از نظر ظرفیت و امکانات
-امکانات بیشتر به زودی

KX-NS1000
تماس با فروشگاه شرکت تهران ارتباط 33997041
33997065
33928990
سفارش محصول

سانترال پاناسونیک مدل KX-NS500

6 خط شهری و 18 خط داخلی (16 آنالوگ + 2 دیجیتال)
قابل توسعه تا 126 خط شهری با E1 و 258 داخلی با IP (با 3 کابین KX-NS520)

امکانات :
* قابلت اتصال به دستگاهای IP دیگر با خرید لایسنس و DSP
* دارای دو پورت سیستم گویا (قابل افزایش با خرید لایسنس)
* دارای سیستم مزاحم یاب روی کلیه خطوط شهری
* قابلیت استفاده از داخلیهای IP , SIP با خرید لایسنس
* قابلیت ضبط مکالمات با خرید لایسنس
* قابلت استفاده از بیسیمهای دکت
* قابلت استفاده از تلفن نرم افزاری با خرید لایسنس
و ...
* نکته مهم 1 : تعداد خط شهری و داخلی بسته به نوع کارتهای استفاده شده در سیستم تغییرات فراوانی میکند.
* نکته مهم 2 : دستگاه فوق داخل رک 19 اینچ نصب میگردد.

KX-NS500
تماس با فروشگاه شرکت تهران ارتباط 33997041
33997065
33928990
سفارش محصول

Untitled Document